deals

Sint-Pieterskerk: gratis toegang

Google maps
location

Deze kerk uit de 15de eeuw is een toonbeeld van laatgotische architectuur. Langs buiten zie je goed dat de torens door een ongunstige bodem nooit zijn voltooid. Binnen is de M-Schatkamer van Sint-Pieter de grote publiekstrekker. Je ziet er het laatste schilderij van een Vlaamse Primitief dat nog op de plaats hangt waarvoor het werd besteld: '˜Het Laatste Avondmaalâ van Dirk Bouts. Het Belfort is erkend als UNESCO werelderfgoed.