Gezichtsverlies in Kazerne Dossin

Expo: Gezichtsverlies

Schilder: Jan Vanriet

Elien

Foto’s voor Gezichtsverlies in Kazerne Dossin

Jan Vanriet - Gezichtsverlies

Google maps
location

Onmenselijkheden, waanzin en gruwel. Jan Vanriet toont met zijn tentoonstelling in Kazerne Dossin in Mechelen waar de maatschappij toe in staat is. 

De Antwerpse kunstenaar draagt de sporen van het oorlogsverleden. Zijn familie zat in het verzet. Jans oom zat in een concentratiekamp en stierf, uitgemergeld en doodop, een paar maand na zijn vrijlating. 

Met deze tentoonstelling wil hij een hommage brengen aan alle omgekomen joden door hen weer een 'gezicht' te geven. Hij schilderde tientallen portretten van pasfoto's om zo de gezichten weer kleur te geven. 

Samen met de expo wordt ook het boek Gezichtsverlies  uitgegeven. Stefan Hertmans en György Konrád ontleden de essentie van het werk van Jan Vanriet: het tekort van de mensheid.

Gezichtsverlies is nog tot 30/03 te zien in Kazerne Dossin in Mechelen.