De Alternatieve Ontdekkingstocht: Initiatievendorp De Wereldwerf

"Doe levend, wat je als stervende gedaan zou willen hebben"

Carmen

Foto’s voor De Alternatieve Ontdekkingstocht: Initiatievendorp De Wereldwerf

De Wereldwerf: House of Colours

Een huis waar mensen zonder papieren welkom zijn.

De derde stop van onze fietstocht is het initiatievendorp De Wereldwerf in Olen. Hier worden dromen en verlangens om de wereld te verbeteren realiteit.

Onder meer een kinderopvang, vluchtelingtehuis en verblijfplaats voor (internationale) vrijwilligers zagen al het levenslicht. Wij zetten onze fietsen aan de kant voor een gesprek en rondleiding met oprichter Charles De Jongh.

Als jongeman besloot Charles dat bejaardenopvang beter moest. Na jaren van plannen en dromen slaagde hij erin die levensdroom waar te maken. Toen zijn rustoord af was en bewoond door tevreden senioren, kwam hij echter tot de conclussie dat hij nog maar net aan het begin stond van een veel groter project.

Van rustoord naar Initiatievendorp

Charles De Jongh: "Het bejaardenhuis is er enkel voor de laatste levensfase van de mens. Maar wat met de rest? Er is zóveel dat beter kan. Ikzelf alleen kan dat niet realiseren. Gelukkig zijn er genoeg mensen met het verlangen actie te ondernemen. Nu zie je echter dat het voor veel mensen moeilijk is een plaats en steun te vinden om projecten op te starten.  Met de Wereldwerf creëren wij een omgeving waar dat wel kan."

"De wereld heeft genoeg voor ieders noden, maar duizend keer te weinig voor ieders begeerten."

Zijn er voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen?

"Ja, De kern moet zijn om de nood van anderen het motief van handelen te maken. Bijvoorbeeld: Ik vind het onverdraaglijk hoe kinderen in crèches vandaag behandeld worden en ik wil daar iets aandoen. Rijk willen worden, kan nooit de motivatie zijn om hier een initiatief op te starten. De wereld heeft genoeg voor ieders noden, maar duizend keer te weinig voor ieders begeerten."

Wat is kenmerkend voor een initiatievendorp?

"De initiatieven zijn als organen in een gezond lichaam. Ze hebben hun eigen functie, maar ze dragen ook bij aan het geheel. Een mooi voorbeeld is de Moeder De Gans-wandeling van het kinderonthaal. Een keer per dag gaan de kinderen met de begeleidster een wandeling maken voorbij de tuin, de vijver en het bejaardentehuis. Dat is positief voor de kinderen, maar ook voor de senioren die gelukkig worden als de groep kinderen voorbij komt. Een ander voorbeeld is hoe mensen zonder papieren uit het vluchtelingtehuis meehelpen in het kinderonthaal. Dat zijn voordelen die niet in geld uit te drukken zijn."

"Je bent pas gelukkig als je levend doet, wat je als stervende gedaan zou willen hebben."

Heb je tips voor jongeren die zelf iets willen opstarten?

"Ga op zoek naar mensen die jou herkennen en erkennen in je meest unieke zijn en die je niet willen boetseren naar iets waar er zogezegd nood aan is. In de industrie denkt men: We hebben metaalbewerkers nodig, dus op school of dankzij opleidingen maken we metaalbewerkers. Het doel van school zou moeten zijn om kinderen hun passie te helpen vinden. Je bent pas gelukkig als je levend doet, wat je als stervende gedaan zou willen hebben. Het prachtige is dat wanneer je je passie vindt, je merkt dat je er automatisch anderen mee helpt."

Nieuwsgierig naar meer?

BILL-reporter Carmen stapt de fiets op en kruist het land door op zoek naar mensen die het anders aanpakken. Volg onze reporter op haar tocht.

Wat vind je vandaag in De Wereldwerf?

Wat komt er nog?