Limitada: vrouwelijkheid en verandering op het podium

MaTRak

Theatercollectief Bastorra

Marie
Google maps
location

Maar liefst drie oud-BILL-reporters werkten mee aan Limitada, de eerste productie van het theatercollectief Bastorra. Regisseur Bo Alfaro Decreton vertelt waarom jij de voorstelling moet zien. 

In Limitada ontdekt een jonge vrouw dat ze zwanger is, en gaat ze via een droom op zoek naar een manier om om te gaan met dat onverwachte nieuws. De ruggengraat van het stuk zijn de vrijgevochten vrouwelijke personages, volgens regisseur Bo. Toch is Limitada bedoeld voor een breed publiek. “Je hoeft absoluut geen vrouw te zijn om je tin te kunnen leven in een feminiene wereld”, meent ze. Hoewel de voorstelling veel symboliek bevat, is Limitada niet moeilijk te begrijpen, benadrukt Bo. “Ik wilde een voorstelling maken die toegankelijk is voor iedereen”, klinkt het. 

"Je hoeft absoluut geen vrouw te zijn om je te kunnen inleven in een vrouwelijke wereld"

Met haar eerste theaterstuk wil Bo de vertrouwde traditie van het gezinsleven in een nieuw perspectief bekijken. “Het is oké als je nog niet hebt nagedacht over belangrijke dingen zoals een zwangerschap, daar bestaat ook niet één juiste oplossing voor.” Collectief Bastorra wil met de voorstelling dus vooral een geruststellende boodschap uitstralen. Bo is ervan overtuigd dat je het juiste doet door je eigen gevoel te volgen en je niets aan te trekken van maatschappelijke druk. Net als haar hoofdpersonage springt Bo in het duister met dit nieuwe theateravontuur, maar ze laat zich niet afschrikken. “Limitada is een pleidooi om je niet te verzetten tegen verandering, en onvoorziene gebeurtenissen te zien als een kans tot zelfontplooiing.”