Privacyverklaring

1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan BILL.be! Deze website is een realisatie van publiq vzw. In opdracht van de Vlaamse overheid geven we zoveel mogelijk jongeren goesting in cultuur.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet"). 

Deze privacyverklaring hoort bij de algemene voorwaarden van BILL en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze website. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de bepalingen van deze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via welkom@bill.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Wat doen wij met uw informatie?

Bij algemeen gebruik van onze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (zie punt 3) met het oog op een optimale dienstverlening. In geen geval worden data doorgegeven aan derden, tenzij anders aangegeven. Bij wedstrijd kunnen de gegevens doorgegeven worden aan de wedstrijdpartner als de praktische afhandeling het vereist.

Enkel als u zich registreert op BILL.be worden meer persoonsgebonden gegevens opgeslagen en verwerkt voor specifieke doeleinden:

 • algemeen: e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord
 • specifiek bij registratie: geboortedatum, postcode, voornaam en naam (+ adres voor Knokke-Heistinwoners jonger dan 16)

Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft bij BILL. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. U kan uw registratie opzeggen door te mailen naar welkom@bill.be. Dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die BILL dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

Wanneer u uw registratie opzegt, worden uw acties losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden gedurende beperkte tijd.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens

De volgende gegevens worden bij uw bezoek aan onze website opgeslagen:

 • uw IP-adres
 • de zoekmachine of andere website langs waar u terecht kwam bij BILL.be
 • de pagina's die u op onze website bezoekt
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website
 • de http-antwoordcode
 • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt
 • basisinformatie over uw browser en uw besturingssysteem

Indien u zich registreert voor de BILL-diensten gaat u akkoord om de maandelijkse nieuwsbrief (BILL-Update) te ontvangen. Occasioneel kan BILL naast de maandelijkse nieuwsbrief een extra direct mailing uitsturen, met het oog op bekendmaking van workshops of werven van deelnemers voor onderzoek. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in elke communicatie.

4. Minderjarigen

BILL let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

BILL zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

BILL moedigt minderjarigen die de websites van CJP bezoeken aan om hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan BILL door te sturen.

BILL moedigt minderjarigen die zich wensen te registreren aan om het privacybeleid van BILL tesamen met hun ouders of voogden aandachtig te lezen alvorens zich op deze website te registreren.

Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, zulk op eenvoudig verzoek gericht aan BILL via welkom@BILL.be of via 02/203.02.00

De toestemming van de ouders of van voogden is tevens vereist voor de aanvraag van de producten die door BILL via de websites worden aangeboden. Verkopen van producten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van BILL zoals beschreven op deze website.

5. Interactiviteit

BILL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reactieformulieren die via BILL.be of de Facebookpagina draaien. Berichten posten gebeurt steeds op eigen risico. De sessies mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten te posten verleent de indiener impliciet zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren op andere BILL-media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de site van BILL:

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan
 • Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen
 • Schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden.
 • Hacken of poging tot hacken van BILL.be is absoluut verboden en wordt bestraft.
 • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van BILL.be van mening is dat bepaalde informatie op deze sites een wederrechtelijk karakter vertoont, wordt hij verzocht om contact op te nemen via de hierboven verstrekte contactinformatie. In geval van klachten over vermeend onwettig gedrag van de gebruiker, kan het IP-adres van de gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

6. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn. 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via welkom@bill.be.

7. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de websitebezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

8. Links naar andere websites

Verschillende pagina's van BILL.be bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor BILL.be. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links wordt doorverwezen.

9. Wijzigingen

BILL behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 30/09/2017. 

10. Heeft u nog andere vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich wenden tot welkom@bill.be.