Alle musea, concertzalen, theaters, ... sluiten even de deuren. Heel wat activiteiten worden daardoor geannuleerd of verplaatst door organisatoren, als corona-preventie.

Seksualiteit, macht, manipulatie en de Mormoonse gemeenschap.

Seksualiteit, macht, manipulatie en de Mormoonse gemeenschap.

Tijmen Govaerts spreekt over Angels in America.

“Ben jij homo, Joe?”

De volledige parterre draait zich om naar Tijmen Govaerts die vanaf het einde van de gouden catwalk naar zijn vrouw Harper kijkt.

It’s raining men

Halleluja!

It’s raining men

Ik volg Tijmen Govaerts naar de loge waar ook Peter Van den Begin zijn rekwisieten liggen te wachten.

Tijmen Govaerts

“Het is een bijzonder en gelaagd verhaal om in drie uur en half te vertellen. Ik vind dat Joe zijn personage ook erg verandert”.

“Grappig dat je zegt dat hij veranderd is, want eigenlijk is Joe het enige personage dat door de schrijver van Angels in America wordt aanzien als een lafaard die terugkeert naar zijn veilige leven”.

“Je zou dat ook kunnen zien als het feit dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn kwetsbare vrouw”.

“Het is mooi dat je dat zo leest, want ik breng het echt als iemand die enkel aan zichzelf denkt en terug vlucht naar iets veilig. De scène op het einde, als Joe tegen zijn vrouw Harper zegt: ik ben thuis, die is voor mij altijd het meest heftig”.

Tony Kushner wordt geboren op 16 juli 1956 in een joods gezin in New York.

Hij schrijft Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes in 1987.

Angels in America: Part One: Millennium Approaches

Angels in America: Part Two: Perestroika

Tony wint daarmee de Pulitzer Prize.

“Joe is meerdere personages: op het werk, bij zijn vrouw, bij zijn moeder en dan voelt hij dat hij bij Louis voor het eerst kan zijn wie hij wil zijn. Daarom is het voor hem ook zo hartverscheurend dat de persoon aan wie hij vertelt dat hij echt verliefd op hem is, dat die dan terugkeert naar zijn vorig lief”.

Tijmen Govaerts 2

Het gaat niet enkel over het niet kennen van alle vormen van identiteit en seksualiteit, maar over het vermogen om echte gesprekken te voeren over relaties en gevoelens.

“Ja, soms is het ook echt moeilijk voor mensen om die gesprekken aan te gaan als ze aan het twijfelen zijn over hun eigen geaardheid of identiteit. Er is soms niet veel ruimte om openlijk te twijfelen. Het moet te snel het één of het ander zijn. Er moet duidelijkheid heersen. Brihang, de West-Vlaamse rapper, heeft daar een mooie tekst over geschreven. Dat je alles mag kiezen, maar vanaf het moment dat je gekozen hebt, moet je je wel kunnen verantwoorden voor die keuze, het moet concreet zijn.

Zelf ben ik hetero en in mijn vriendenkring zie ik dat sommigen worstelen met hun geaardheid of daar toch in ieder geval over nadenken over wat er allemaal mogelijk is. Hoewel we in België bij de meest tolerante landen zitten, is het toch nog altijd niet evident om het over bepaalde zaken te hebben. Theater is een medium waarbij mensen zichzelf kunnen spiegelen aan de personages op de scène”.

Walking in the rain with the one I love.

“We brengen allemaal echte mensen op het toneel en dat doet ons allemaal beseffen dat we daar niet mee mogen sollen”.

Prior is iemand die AIDS heeft. Louis heeft moeite om te leven met een partner die AIDS heeft en Joe, die zit in een worsteling, een gevecht met zichzelf.

“Ik wil ook elke voorstelling spelen alsof ik iets heb meegemaakt. Ik leef mezelf in Joe in zonder dat ik telkens aan eigen ervaringen moet denken, want dat zou erg uitputtend zijn. Ik geloof dat je zo een gevoel op het publiek kan overbrengen. Ik ben niet echt een technische speler”.

Brihang bestijgt het podium:

Ik leef in je verbeelding tussen de woorden daje spreekt

Ik adem meje mee

Ma kweet nooit zeker dak er ben

Of laat staan er ben geweest

Ben onzichtbaar

Tijmen Govaerts 3

“Na één van de voorstellingen kwam er een oudere man naar mij die homoseksueel is. Hij vertelde me dat het personage van Joe voor hem heel herkenbaar is. De strijd die Joe voert, daar kon die man zich erg mee vereenzelvigen. Voor mij is dat een mooi compliment”.

Er wordt op de deur geklopt.

Twee vers gestreken kostuums hangen naast elkaar te wachten

Zeven uur die avond.

“Er zijn veel thema’s die aan bod komen. Soms heb ik wel het gevoel dat we het publiek met veel beladen. Er is het AIDS-thema, homoseksualiteit, maar ook de Joodse en de Mormoonse wereld. Mij inleven in het feit dat Joe een Mormoon is, was voor mij echt het moeilijkste, omdat geloven echt heel ver van mij afstaat. Tegelijkertijd is dat het makkelijkst te verbeelden omdat dat net heel duidelijke symbolen bevat. Bidden, doodgaan als je een man aanraakt, dat is allemaal heel visueel”.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Joseph Smith krijgt in 1823 bezoek van een engel die luidt naar de naam Moroni. In de vorm van gouden beschreven platen brengt de engel hem tot wat het Boek van Mormon zal worden. Hierin staat de geschiedenis van de eerste bewoners van Amerika. De eerste kerk wordt gesticht op 6 april 1830. Het mormoonse geloof omvat strikte regels. Voor sommigen een sekte. Voor anderen een religie.

“We hebben soms zo’n beperkt beeld van de wereld. Ik vind het belangrijk en fantastisch om door nieuwe projecten telkens nieuwe werelden en invalshoeken te ontdekken en zo je kader te verruimen. Zoals het moeilijke thema van pedofilie in de film Muidhond waarin ik de hoofdrol speel”.

De wereld van justitie, recht en rechtvaardigheid komt ook aan bod in Angels in America.

Recht en rechtvaardigheid zijn niet gelijk.

Politiek lijkt niet ethisch te moeten zijn.

Alles is politiek.

“Roy Cohn lacht daarmee en zegt: politiek, dat is niet ethisch!

Tijmen Govaerts 4

Roy Cohn groeit in de jaren 30 op in the Bronx. Op zijn 20ste studeert hij af binnen de rechten aan de Columbia Law School. Als advocaat houdt hij zich onder meer bezig met de vervolging van communisten die worden beschuldigd van spionage. In 1951 zorgt hij voor de executie van het echtpaar Rosenberg. Hij is lange tijd de advocaat van Donald Trump.

Tiny Bertels neemt met haar stem de Bourla in. In het Jiddisch.

“Ik voel dat ik het nu ook allemaal aan het leren ben. Ik heb nog niet zo veel toneelervaring en het is echt fantastisch om met zo’n lieve mensen te werken. Tijdens het proces wordt er ook naar ieders mening geluisterd. Het maakte niets uit dat ik de jongste acteur ben in het gezelschap. Ik zal nu ook ervaren hoe de voorstelling evolueert als we ze 40 keer gespeeld hebben”.

Komen er pluimen?

Kleur?

Feest?

Uitbundigheid, uitspattingen, excessen, overdaad, weelde, decadentie?

De gouden catwalk wordt minimalistisch bewandeld.

Met grote verbeelding en intense gulzigheid.

Je bent eigenlijk verliefd op een man maar het mag niet.

Tijmen Govaerts 5
27 december 2019
MariePeeters

Vol verwondering schrijvend, kijkend en luisterend wat de wereld van de kunsten kunnen teweeg brengen. In kleur.

Gerelateerde tips