De zeven principes van het Trusty-label

Als een organisatie lid is van Trusty betekent het dat ze voor haar informatieaanbod voor kinderen en jongeren de Trusty-kwaliteitsprincipes onderschrijft:

7 principes voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie

  1. OP MAAT – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk
  2. CORRECT en VOLLEDIG – het product biedt een goed overzicht van alle verschillende, actuele mogelijkheden
  3. EMPOWEREND – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken
  4. TRANSPARANT – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden
  5. EFFECTIEF – het heeft de beoogde impact op de doelgroep
  6. PARTICIPATIEF – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product
  7. EVALUATIEF/REFLECTIEF – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig

Meer informatie vind je op www.juistejeugdinfo.be.